Klávesové zkratky

Zkratkaakce
Systémové klávesové zkratky
F1nápověda systému Windows
F2editování názvu objektu (soubory a složky)
F3vyhledávání souborů, složek a počítačů
F4skočí do pole adresa v IE či průzkumníkovi
F5obnoví aktuální okno programu, v IE aktualizuje stránku (reload)
F6v průzkumníku dochází k přepínání mezi jednotlivými částmi okna (menu, adresa, objekty)
Num Lockstisknutím této klávesy na dobu delší, než pět sekund, dojde k ozvučení těchto kláves: Caps Lock, Num Lock a Scrool Lock
Deleteodstranění dokumentu či textu
CTRL+Escotevření Start menu
CTRL+Avybere všechny položky v okně (ve Wordu např. označí veškerý text), vhodné pro kopírování do schránky
CTRL+levý klik myšipřidržením klávesy CTRL a klikáním na objektů dojde k postupnému hromadnému označování objektů
CTRL+Ootevření právě vybrané položky (dokumenty, aplikace atd.)
CTRL+ nebo přesun na další řádek s textem
CTRL+ nebo přesun na další slovo
CTRL+Shiftpřepíná mezi nainstalovanými klávesnicemi (např. CZE - ENG)
Backspacezobrazí složky o úroveň výš (v Tomto počítači nebo Průzkumníku)
CTRL+ALT+Deleteukončuje úlohu, vyvolává správce systému
CTRL+Dodstraní označený soubor, nebo složku
ALT+Print Screenzkopíruje aktuální okno do schránky Windows
ALT+Enterje-li označen jakýkoliv objekt (soubor, adresář), zobrazí se jeho vlastnosti
ALT+TABpřepnutí do naposledy používaného okna. Přidržením těchto kláves se zobrazí všechna otevřená okna
ALT+ESCpřepínání mezi okny v pořadí, ve kterém byly spuštěny
ALT+F4zavření okna či programu
ALT+podtržené písmenopodržením klávesy ALT a odpovídajícího písmena dojde k akci v nabídce, pod kterou spadá
TABpřesun k další položce v okně programu či v IE
SHIFT+TABpřesun k předchozí položce či v IE
SHIFT+Deletesmaže složku či soubor bez přesunutí do koše
ESCstornování právě prováděné akce
Winnabídka Start, zobrazení Hlavního panelu
Win+DZobrazení plochy
Win+EPrůzkumník Windows, otevření okna
Win+FVyhledávání souborů a složek
Win+Ctrl+FVyhledávání počítačů v síti
Win+LUzamčení obrazovky
Win+MMinimalizace oken
Win+Shift+MObnovení minimalizovaných oken
Win+ROkno Spustit ...
Win+TabPřepínání mezi aplikacemi na hlavním panelu
Win+M
MS Office
Prohlížeč Firefox
Blender