Kontrolní zkoušky

 • výňatek ze školního řádu

  1. Pokud absence žáka přesáhne během pololetí:

   2 hodiny u jednohodinového předmětu
   4 hodiny u dvouhodinového předmětu
   6 hodin u tříhodinového předmětu
   9 hodin u čtyřhodinového předmětu

   může vyučující nařídit kontrolní zkoušku.

   Zkoušku musí vyučující nařídit, pokud absence žáka přesáhne během pololetí:

   5 hodin u jednohodinového předmětu
   10 hodin u dvouhodinového předmětu
   15 hodin u tříhodinového předmětu
   20 hodin u čtyřhodinového předmětu