Informatika 2.ABC

Javascript - úlohy 2012/2013

Cvičení 1 - jednoduchý výpočet

Cvičení 2 - použití podmínky

Cvičení 2 - hod n-stěnnou kostkou

Cvičení 3 a Cvičení 4 - hra Hádání čísel

Cvičení 5 - výpočet BMI / 2.C

Cvičení 5 - výběr výpočtu z formuláře / 2.A

Cvičení 6 - kolik dnů do víkendu / 2.AC

Cvičení 7 - kolik dnů do víkendu / 2.AC

Cvičení 8 - hrací kostka / 2.AC