POČÍTAČ VE ŠKOLE 2013

V Novém Městě na Moravě se v termínu 26. – 28. března 2013 konal 10. ročník celostátní konference POČÍTAČ VE ŠKOLE 2013. Tato konference, kterou organizuje Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami v Novém Městě na Moravě, se konala pod záštitou radní Kraje Vysočina paní Ing. Jany Fialové a je též součástí akce Česko mluví o vzdělávání.

Konference je určena především:

Pro účast na konferenci je nutná registrace, která probíhá elektronicky na portálu Počítač ve škole - http://www.pocitacveskole.cz. Registrovaný uživatel portálu získává též přístup k neveřejnému obsahu. Systém registrace je spjat kromě registrací na různé akce související s portálem, též např. s rezervací míst na vybraných workshopech a přednáškách, prohlížení konferenčních příspěvků, hodnocení příspěvků aj. V rubrice Setkávání jsou přístupné též minulé ročníky této konference.

Pro účastníky je zprostředkováno ubytování ve vybraných ubytovacích zařízeních ve městě a stravování ve školní jídelně základní školy.

Tato konference je akreditována MŠMT v systému DVPP pod číslem 27282/2012-25-468. Účastník získává osvědčení o absolvování akce. Akci je tak možné hradit z projektu EU Peníze školám. Je možné účastnit se buď celé třídenní konference, nebo pouze jednoho – prostředního dne. Poplatek pro učitele pak činí:

Hlavní témata letošního ročníku:

První den po prezentaci účastníků následuje zahájení a představení hlavních témat a prezentace hlavních partnerů konference.

Druhý den pak probíhá program již paralelně. Firmy se představují na tzv. veletrhu firem formou přednášek a stánků. Vystupující učitelé sdílejí se zkušenosti na přednáškách a formou workshopů. Večer pak následuje společenský večer v kulturním domě.

Poslední den pokračuje paralelní program formou přednášek a workshopů. A zakončení konference.

Tato konference je mimořádná tím, že se zde nejen prezentují firmy, ale dává prostor též pro formální i neformální setkávání učitelů nejen ICT předmětů. Umožňuje sdílet poznatky a zkušenosti z vlastní praxe. Probíhá mnoho zajímavých přednášek, je možno diskutovat k věci. Možnost si v rámci workshopů přednášené přímo "osahat" je nenahraditelná. Program byl velmi pestrý a zajímavý. Musela jsem volit i mezi překrývajícími se přednáškami a workshopy.

Na konferenci jsem byla pouze jeden den, tedy ve středu. Z odpoledního programu mi nejvíce zaujal například workshop Robotická soutěž na vlastní kůži – Mgr. Štěpánka Baierlová, Gymnázium Sušice a RNDr. Jan Preclík, Ph.D., Jiráskovo gymnázium Náchod. Tento workshop s roboty ze stavebnice Lego Mindstorms 2.0 navazoval na přednášku z předchozího dne. Formou prezentace bylo představeno grafické programovací prostředí NXT-G, zapojení senzorů a zadání soutěžního úkolu. V malých týmech po dvou jsme si pak stavebnici Lego Mindstorms NXT 2.0 mohli osahat a pokusit se zdokonalit předpřipraveného robota a naučit ho projet v co nejkratším čase soutěžní dráhu.

V této stavebnici Lego vidím dobrý nástroj pro získání studentů pro algoritmické úlohy. Naše škola má dvě starší stavebnice Lego Mindstorms NXT 1.0. Chtělo by to více sad, aby mohli studenti pracovat v menších skupinkách nebo paralelkách. V létě by měla vyjít nová, již 3. generace této stavebnice Lego Mindstorms EV3. Studenti nižšího gymnázia mohou robota programovat v grafickém prostředí, studenti vyššího gymnázia nebo v rámci semináře pak v nějakém vyšším jazyku např. NXC.

Dále bych z bohatého programu konference vybrala „brainstorming“ Česko mluví o ICT ve vzdělávání - Mgr. Radek Maca, NIDM Praha, PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., Pedf UK. Tady se u pěti „kulatých“ stolů v menších skupinkách řešily otázky týkající se ICT ve školství od náplně předmětu informatika, přes softwarové a hardwarové vybavení škol, vzdělávání pedagogů v oblasti ICT a roli ICT koordinátora. Každá skupinka prošla všechny stoly. Na závěr každý sám za sebe pomocí samolepek označil důležité body.

Novinkou pro mě byla role ICT koordinátora a související studium. Velmi mi zaujala také snaha o odklon od „aplikační “ informatiky, která by se dala zahrnout do náplně i dalších předmětů k základům informatiky a algoritmizaci. A vůbec bylo zajímavé sdílet zkušenosti a názory jiných kolegů.

Kromě osvědčení o účasti na konferenci účastníci obdrží další materiály a tištěný sborník s anotacemi příspěvků s vloženým CD. Další materiály z konference jsou pak přístupné registrovaným uživatelům na portálu Počítač ve škole.

GJK, Hanka Šandová