Suplování

Dnes výuka povinných předmětů do 7. vyučovací hodiny, poté se rozjíždí tradiční SYMPOSION až do soboty :-)

Suplování:   Čtvrtek 14.11.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 13.11.2019 (16:37)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

R1.A

             

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

R2.A

               

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

R3.A

               

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

R4.A

               

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

1.A

                 

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

1.B

               

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

1.C

               

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

R5.A

               

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

2.A

               

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

2.B

               

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

2.C

               

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

R6.A

               

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

3.A

               

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

3.B

               

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

3.C

               

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

R7.A

               

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

AvŠ

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Hájková Iva (AvŠ)

-

-

-

Pas

....

....

-

Pas

..

..

-

-

-

Harmáček Václav (N)

-

-

-

-

-

-

....

..

..

-

-

..

..

Korbeliusová Hana (N)

-

....

..

-

..

..

..

-

-

-

-

-

-

Schorná Hana (AvŠ)

 

....

....

-

                 

Skarnitzlová Alena (OČR)

-

-

Kou

Hov

-

Pas

..

-

-

-

-

-

-

Turnovský Jan (Dov)

-

..

..

..

..

-

-

..

..

-

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A1

           

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

A2

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

N2

           

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

P1.1

             

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

P1.4

           

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

P2.1

           

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

P2.2

               

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Aula

               

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Sbo

               

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

USV

               

Blok

Blok

Blok

Blok

Blok

Změny v rozvrzích učitelů:

Brožová Adéla

1.hod

změna

Špa

R7.A (Šp3a)+

(H3.3)

 
 

2.hod

změna

Špa

R7.A (Šp3a)+

(H3.3)

 
 

3.hod

změna

Špa

R7.A (Šp3b)+

(H3.3)

 
 

4.hod

změna

Špa

R7.A (Šp3b)+

(H3.3)

 
 

5.hod

změna

Fj

R5.A (FN2)+

(A1)

 

Bustová Milena

5.hod

odpadá

M

R3.A (m2)

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

M

R3.A (m1)

 

zrušeno

Činátlová Blanka

2.hod

navíc

Čj

1.A

(P3.4)

výuka

Filipík Alfred

8.hod

odpadá

VV

R5.A (vv)

 

AvŠ

Gregorová Marie

8.hod

odpadá

Ch

1.C

 

AvŠ

Horák Filip

5.hod

navíc

Čj

R6.A

(P3.1)

výuka

 

5.hod

odpadá

Čj

R6.A (čj1)

 

zrušeno

 

7.hod

odpadá

Čj

R6.A (čj2)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

Čj

R7.A

 

AvŠ

Hovorka Marek

3.hod

spojeno (Skar OČR)

Aj

2.B (A1)+

(H1.3)

 
 

6.hod

změna

Aj

R8.A (A4)+

(P1.1)

 

Kingham Alena

3.hod

přesun <<

Čj

1.B

(P3.2)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

Čj

1.B

 

na 3.hod

Kocianová Anna

8.hod

odpadá

M

3.B (M1)

 

AvŠ

 

9.hod

odpadá

M

3.B (M2)

 

AvŠ

Kolář Jan

5.hod

odpadá

HSt

R6.A (hst1)

 

zrušeno

 

7.hod

navíc

HSt

R6.A

(P3.1)

výuka

 

7.hod

odpadá

HSt

R6.A (hst2)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

HSt

3.B (hst1)

 

AvŠ

 

9.hod

odpadá

HSt

3.B (hst1)

 

AvŠ

Kolář Antonín

1.hod

přesun <<

Děj

1.B

(P3.2)

z 3.hod

 

3.hod

přesun >>

Děj

1.B

 

na 1.hod

Koubková Helena

2.hod

spojeno (Skar OČR)

Aj

R6.A (A1)+

(P1.2)

 
 

2.hod

změna

Aj

R6.A (A2)+

(P1.2)

 

Kučera František

1.hod

přesun >>

Přp

R3.A

 

na 2.hod

 

2.hod

přesun <<

Přp

R3.A

(P1.3)

z 1.hod

 

9.hod

odpadá

Bi

3.C

 

AvŠ

Kupka Tomáš

7.hod

změna

M

3.C (M3C)

(P3.3)

 

Kvasničák Josef

8.hod

odpadá

Fy

2.C

 

AvŠ

Marková Eva

8.hod

odpadá

Čj

3.C

 

AvŠ

Molt Štěpán

8.hod

odpadá

Děj

R2.A

 

AvŠ

Pastrňáková Kateřina

3.hod

změna

Aj

2.B (A3)+

(P2.2)

 
 

3.hod

spojeno (Háj AvŠ)

Aj

2.B (A4)+

(P2.2)

 
 

5.hod

spojeno (Skar OČR)

Aj

R7.A (A3)+

(P2.3)

 
 

7.hod

změna

Aj

1.C (A1)+

(P1.3)

 
 

7.hod

spojeno (Háj AvŠ)

Aj

1.C (A2)+

(P1.3)

 

Pešek Miroslav

9.hod

změna

DPM

R8.A (DpM)+

(H3.1)

 
 

10.hod

změna

DPM

R8.A (DpM)+

(H3.1)

 

Pešoutová Blanka

4.hod

změna

Čj

R3.A

(mim)

 
 

5.hod

navíc

Čj

R3.A

(mim)

výuka

 

5.hod

odpadá

Čj

R3.A (čj1)

 

zrušeno

 

6.hod

navíc

Čj

R3.A

(mim)

výuka

 

6.hod

odpadá

Čj

R3.A (čj2)

 

zrušeno

 

8.hod

změna

ÚDJ

1.A (údj2)

(P3.4)

 

Schorná Hana

8.hod

odpadá

Ch

2.A

 

AvŠ

Sirovátková Veronika

7.hod

změna

Aj

1.C (A4)+

(H2.3)

 
 

8.hod

odpadá

Aj

R3.A (a2)

 

AvŠ

Soulek Petr

8.hod

odpadá

Zem

2.B

 

AvŠ

 

9.hod

odpadá

Zem

2.B

 

AvŠ

Šmíd Radek

8.hod

odpadá

M

3.A (M1)

 

AvŠ

 

9.hod

odpadá

M

3.A (M2)

 

AvŠ

Velenský Jakub

8.hod

odpadá

TV

R4.A (Chl)

 

AvŠ

 

9.hod

odpadá

TV

R4.A (Chl)

 

AvŠ

Změny v rozvrzích tříd:

R1.A

7.- 12. hod AvŠ

R2.A

6.hod

Ch

   

odpadá

 

(Kor)

 

8.- 12. hod AvŠ

R3.A

1.hod

Přp

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

Přp

 

(P1.3)

přesun <<

Kučera František

z 1.hod

 

2.hod

Ch

   

odpadá

 

(Kor)

 

4.hod

Čj

 

(mim)

změna

Pešoutová Blanka

 
 

5.hod

Čj

 

(mim)

navíc

Pešoutová Blanka

 
 

5.hod

Čj

čj1

 

odpadá

 

(Peš)

 

5.hod

M

m2

 

odpadá

 

(Bus)

 

6.hod

Čj

 

(mim)

navíc

Pešoutová Blanka

 
 

6.hod

Čj

čj2

 

odpadá

 

(Peš)

 

6.hod

M

m1

 

odpadá

 

(Bus)

 

8.- 12. hod AvŠ

R4.A

8.- 12. hod AvŠ

1.A

2.hod

Čj

 

(P3.4)

navíc

Činátlová Blanka

 
 

2.hod

Bi

   

odpadá

 

(Tur)

 

5.hod

Fj

FN2

(A1)

změna

Brožová Adéla

 
 

8.hod

ÚDJ

údj2

(P3.4)

změna

Pešoutová Blanka

 
 

9.- 12. hod AvŠ

1.B

1.hod

Děj

 

(P3.2)

přesun <<

Kolář Antonín

z 3.hod

 

1.hod

Bi

   

odpadá

 

(Tur)

 

3.hod

Čj

 

(P3.2)

přesun <<

Kingham Alena

z 8.hod

 

3.hod

Děj

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

5.hod

Fj

FN2

(A1)

změna

Brožová Adéla

 
 

7.hod

Aj

A1

(P1.3)

změna

Pastrňáková Kateřina

 
 

7.hod

Aj

A2

(P1.3)

spojí

Pastrňáková Kateřina

(Háj)

 

7.hod

Aj

A4

(H2.3)

změna

Sirovátková Veronika

 
 

8.- 12. hod AvŠ

1.C

5.hod

Fj

FN2

(A1)

změna

Brožová Adéla

 
 

7.hod

Aj

A1

(P1.3)

změna

Pastrňáková Kateřina

 
 

7.hod

Aj

A2

(P1.3)

spojí

Pastrňáková Kateřina

(Háj)

 

7.hod

Aj

A4

(H2.3)

změna

Sirovátková Veronika

 
 

8.- 12. hod AvŠ

R5.A

5.hod

Fj

FN2

(A1)

změna

Brožová Adéla

 
 

7.hod

HV

hv

 

odpadá

 

(Har)

 

8.- 12. hod AvŠ

2.A

3.hod

Aj

A1

(H1.3)

spojí

Hovorka Marek

(Skar)

 

3.hod

Aj

A3

(P2.2)

změna

Pastrňáková Kateřina

 
 

3.hod

Aj

A4

(P2.2)

spojí

Pastrňáková Kateřina

(Háj)

 

8.- 12. hod AvŠ

2.B

3.hod

Aj

A1

(H1.3)

spojí

Hovorka Marek

(Skar)

 

3.hod

Aj

A3

(P2.2)

změna

Pastrňáková Kateřina

 
 

3.hod

Aj

A4

(P2.2)

spojí

Pastrňáková Kateřina

(Háj)

 

4.hod

M

M2B

 

odpadá

 

(Kor)

 

8.- 12. hod AvŠ

2.C

2.hod

Aj

A1

(P1.2)

spojí

Koubková Helena

(Skar)

 

2.hod

Aj

A2

(P1.2)

změna

Koubková Helena

 
 

8.- 12. hod AvŠ

R6.A

2.hod

Aj

A1

(P1.2)

spojí

Koubková Helena

(Skar)

 

2.hod

Aj

A2

(P1.2)

změna

Koubková Helena

 
 

5.hod

Čj

 

(P3.1)

navíc

Horák Filip

 
 

5.hod

Čj

čj1

 

odpadá

 

(Horá)

 

5.hod

HSt

hst1

 

odpadá

 

(Kol)

 

7.hod

HSt

 

(P3.1)

navíc

Kolář Jan

 
 

7.hod

Čj

čj2

 

odpadá

 

(Horá)

 

7.hod

HSt

hst2

 

odpadá

 

(Kol)

 

8.- 12. hod AvŠ

3.A

1.hod

Špa

Šp3a

(H3.3)

změna

Brožová Adéla

 
 

2.hod

Špa

Šp3a

(H3.3)

změna

Brožová Adéla

 
 

3.hod

Špa

Šp3b

(H3.3)

změna

Brožová Adéla

 
 

4.hod

Špa

Šp3b

(H3.3)

změna

Brožová Adéla

 
 

5.hod

Aj

A3

(P2.3)

spojí

Pastrňáková Kateřina

(Skar)

 

8.- 12. hod AvŠ

3.B

1.hod

Špa

Šp3a

(H3.3)

změna

Brožová Adéla

 
 

2.hod

Špa

Šp3a

(H3.3)

změna

Brožová Adéla

 
 

3.hod

Špa

Šp3b

(H3.3)

změna

Brožová Adéla

 
 

4.hod

Špa

Šp3b

(H3.3)

změna

Brožová Adéla

 
 

8.- 12. hod AvŠ

3.C

3.hod

Špa

Šp3b

(H3.3)

změna

Brožová Adéla

 
 

4.hod

Špa

Šp3b

(H3.3)

změna

Brožová Adéla

 
 

7.hod

M

M3C

(P3.3)

změna

Kupka Tomáš

 
 

8.- 12. hod AvŠ

R7.A

1.hod

Špa

Šp3a

(H3.3)

změna

Brožová Adéla

 
 

2.hod

Špa

Šp3a

(H3.3)

změna

Brožová Adéla

 
 

3.hod

Špa

Šp3b

(H3.3)

změna

Brožová Adéla

 
 

4.hod

Špa

Šp3b

(H3.3)

změna

Brožová Adéla

 
 

5.hod

Aj

A3

(P2.3)

spojí

Pastrňáková Kateřina

(Skar)

 

8.- 12. hod AvŠ

4.A

3.hod

SBi

SBib

 

odpadá

 

(Tur)

 

4.hod

SBi

SBib

 

odpadá

 

(Tur)

 

7.hod

SBi

SBia

 

odpadá

 

(Tur)

 

8.hod

SBi

SBia

 

odpadá

 

(Tur)

 

9.hod

DPM

DpM

(H3.1)

změna

Pešek Miroslav

 
 

10.hod

DPM

DpM

(H3.1)

změna

Pešek Miroslav

 

4.B

3.hod

SBi

SBib

 

odpadá

 

(Tur)

 

4.hod

SBi

SBib

 

odpadá

 

(Tur)

 

7.hod

SBi

SBia

 

odpadá

 

(Tur)

 

8.hod

SBi

SBia

 

odpadá

 

(Tur)

 

9.hod

DPM

DpM

(H3.1)

změna

Pešek Miroslav

 
 

10.hod

DPM

DpM

(H3.1)

změna

Pešek Miroslav

 
 

11.hod

Orch

HarC

 

odpadá

 

(Har)

 

12.hod

Orch

HarC

 

odpadá

 

(Har)

4.C

3.hod

SBi

SBib

 

odpadá

 

(Tur)

 

4.hod

SBi

SBib

 

odpadá

 

(Tur)

 

6.hod

Aj

A4

(P1.1)

změna

Hovorka Marek

 
 

6.hod

Aj

A2

 

odpadá

 

(Skar)

 

7.hod

SBi

SBia

 

odpadá

 

(Tur)

 

8.hod

SBi

SBia

 

odpadá

 

(Tur)

 

9.hod

DPM

DpM

(H3.1)

změna

Pešek Miroslav

 
 

10.hod

DPM

DpM

(H3.1)

změna

Pešek Miroslav

 

R8.A

3.hod

SBi

SBib

 

odpadá

 

(Tur)

 

4.hod

SBi

SBib

 

odpadá

 

(Tur)

 

5.hod

M

MR8

 

odpadá

 

(Kor)

 

6.hod

Aj

A4

(P1.1)

změna

Hovorka Marek

 
 

6.hod

Aj

A2

 

odpadá

 

(Skar)

 

7.hod

SBi

SBia

 

odpadá

 

(Tur)

 

8.hod

SBi

SBia

 

odpadá

 

(Tur)

 

9.hod

DPM

DpM

(H3.1)

změna

Pešek Miroslav

 
 

10.hod

DPM

DpM

(H3.1)

změna

Pešek Miroslav

 

Dnes výuka povinných předmětů do 7. vyučovací hodiny, poté se rozjíždí tradiční SYMPOSION až do soboty :-)

 

Zpracováno v systému Bakaláři