Informatika 2.A

Práce v hodinách

GJK, Hanka Šandová