Informatika 2.C

Práce v hodinách

GJK, Hanka Šandová