Informatika R1.A

Práce v hodinách

GJK, Hanka Šandová